CIV Noorderpoort Eemsdollard Energy & Maritime

Onderdeel van Noorderpoort

Het Centrum voor innovatief vakmanschap, onderdeel van Noorderpoort Eemsdollard Energy en Maritime te Delfzijl, heeft als voornaamste doelstelling het bevorderen van de kwaliteit van het technische (wind)energie-onderwijs. Dit publiek-private samenwerkingsverband sluit aan op de regionale kennisinfrastructuur vanuit de topsector Energie. En levert zo een belangrijke bijdrage aan het op gang brengen en versnellen van innovaties op gebied van windenergie in de regio.

Energie

Het centrum legt de focus op Energie, met als specialisatie windenergie. September 2014 zijn de modules windturbinetechnicus on-shore en offshore beschikbaar als keuzemodule in het vierde leerjaar van de reguliere AOT opleiding. Voor werknemers uit het bedrijfsleven worden opleiding op maat verzorgd. Deze kan ‘in-company’ of in deeltijd gegeven worden. De opleiding tot windturbinetechnicus bestaat uit drie belangrijke onderdelen: veiligheid, communicatie en werken in een windpark. Hiervoor is in samenwerking met het bedrijfsleven een technische module ontwikkeld, waarvan werken op een windpark, onderdeel uit maakt. Studenten ontvangen na het succesvol afronden van deze specialisatie, een door de windindustrie wereldwijd erkend certificaat. Dit is een Duits certificaat verleend door BZEE (Bildungszentrum für Erneuerbare Energien) waarvoor Noorderpoort Eemsdollard Energy & Maritime exclusief licentiehouder is in Nederland.

Hoe?

Om de specialisatie windenergie binnen de AOT opleiding in de regio te bestendigen, wordt fors geïnvesteerd op innovatie. Daarbij is samenwerking met het bedrijfsleven essentieel. Netwerken en krachten bundelen zijn méér dan tevoren nodig om state-of-the-art technologieën te kunnen toepassen, de kosten te delen en de windenergie business uit te breiden. Hierin wordt o.a. succesvol samengewerkt met Stichting support AOT Noord, een initiatief van het technische bedrijfsleven om de juiste studenten te werven.

Voor wie?

Deze opleiding is vooral aantrekkelijk voor mbo'ers (niveau 4) die zich verder willen specialiseren in Windenergie en werkenden die zich willen laten om-/bijscholen. De opleiding richt zich in het bijzonder op het verrichten van ‘high-end service’ werkzaamheden en onderhoud aan windmolens.

Als windturbinetechnicus werk je in een sterk groeiende industrie, waar jonge en oudere werknemers, enthousiast samenwerken aan nieuwe technische toepassingen. Het aantal windparken in Nederland en Europa neemt snel toe en zal ook in de toekomst blijven groeien. Om aan de sterke vraag naar windenergie te kunnen blijven voldoen, zijn er voortdurend technisch innovaties nodig en dat vraagt om meer en hoger gekwalificeerd personeel.

Terug naar hotspots overzicht

Informatie

Adres Duurswoldlaan 2A
9930 AA
Farmsum/Delfzijl
Contactpersoon Ron van Helvoirt +31(0)596 61 02 19
Noorderpoort

Betrokken partners

Copyright © 2013 Energy College - Website by Innovatio Disclaimer Contact