Zernike Advanced Processing (ZAP)

20 februari 2019

Projectleider Derwin Schorren is verheugd dat de bouw van Zernike Advanced Processing facility (ZAP) op het EnTranCe terrein van Hanzehogeschool Groningen is begonnen. Een lang gekoesterde wens van het bedrijfsleven en de kennisinstellingen gaat hiermee binnenkort in vervulling. Met deze nieuwe faciliteit worden bedrijven vanaf september 2015 bediend met praktijkgericht onderzoek. Dan kunnen studenten aan de slag met actuele cases uit het werkveld van de procesindustrie. Hierbij worden verticale leerlijnen ingezet waarbij studenten van het mbo, hbo en wo samen aan praktijkgerichte opdrachten gaan werken.

Zernike Advanced Processing facility (ZAP)

De faciliteit ZAP bestaat uit een proceshal, waarin gewerkt gaat worden aan onderzoeksvragen en leeropdrachten uit het bedrijfsleven en wordt tevens gebruikt als onderwijsruimte. Het  Noorderpoort en de Hanzehogeschool Groningen starten vanaf september 2015 een deel van hun opleidingen in ZAP. Ook de Rijksuniversiteit Groningen zal dan, voor de onderzoeksvragen uit het werkveld, in samenwerking met het mbo en hbo gebruik maken van deze ruimte.

Met ZAP willen bedrijven in de procesindustrie hun processen optimaliseren

Agrarische producten hebben gemeen dat ze veel bestanddelen bevatten die ook in andere voedingsmiddelen of zelfs in niet-voedingsmiddelen (zoals plastics) kunnen worden gebruikt. Wanneer producten voor de markt worden bewerkt blijft er afval over, de biologische reststroom. Ook in deze reststromen zitten nog goed bruikbare bestanddelen. Ondernemingen in de procesindustrie halen uit de reststromen bruikbare bestanddelen voor verdere verwerking in voeding en andere producten. Dit proces gaat gepaard met het gebruik van (veel) energie. Dit is kostbaar en meestal niet duurzaam. De procesindustrie wil haar processen nog verder optimaliseren. Dat wil zeggen dat de bedrijven een steeds beter resultaat nastreven tegen steeds minder kosten, in minder tijd en met minder en/of alternatief energiegebruik.

ZAP houdt zich bezig met het omzetten van kennis naar commercieel haalbare producten, processen of diensten

De procesindustrie probeert om ook nieuwe producten te fabriceren. Hiervoor wordt dan een voorziening (fabriek) ingezet waarbij het instrumentarium groter is dan op een laboratorium:  een opschalingsfabriek.  ZAP wordt een opschalingfabriek voor kleine opschalingen en zal zich met name richten op het omzetten van biologische (rest)stromen tot bruikbare componenten.  ZAP houdt zich, anders gezegd, bezig met de eerste fase van het valoriseren; het omzetten van kennis naar commercieel haalbare producten, processen of diensten.

In ZAP vinden bedrijven een partner voor het uitvoeren van procestechnologisch onderzoek

Een aantal bedrijven heeft nu al heeft aangegeven op korte termijn installaties in ZAP te willen plaatsen waaraan – samen met de kennisinstellingen – gewerkt kan worden aan onderzoeksvragen en leeropdrachten. Grote bedrijven als AVEBE  en de Suikerunie willen goed opgeleide mensen op hun werkvloeren hebben. ZAP is – als semi-industriële setting – de perfecte faciliteit om studenten specifiekere competenties mee te geven. Elders komen MKB'ers nu ook al bij het Instituut voor Life Science & Technology van de Hanzehogeschool Groningen met praktische procestechnologische vragen. In ZAP vindt men straks een partner die praktische procestechnologische onderzoeken uit kan laten voeren.

Ook interesse? Neem dan contact op met projectleider Derwin Schorren: d.j.schorren@pl.hanze.nl

 

Copyright © 2013 Energy College - Website by Innovatio Disclaimer Contact