Energy College ontvangt 75.000 euro subsidie van provincie Groningen

20 februari 2019

Energy College ontvangt 75.000 euro subsidie van de provincie Groningen. Dat maakte de provincie donderdag bekend. De subsidie komt voort uit de Green Deal van Noord-Nederland met het Rijk, waarin onder meer geld beschikbaar is om projecten op het gebied van onderwijs, innovatie en onderzoek van de Energy Academy Europe (wo/hbo) en het Energy College (mbo) te ondersteunen.

Energy College is een unieke samenwerking tussen noordelijke ROC’s, AOC’s, het bedrijfsleven en overheden. Energy College ontwikkelt een onderwijsprogramma op vijf duurzame energiethema’s. Dat gebeurt samen met en voor het bedrijfsleven om te voldoen aan de marktvraag naar energie-experts op mbo-niveau. Onder het onderwijsprogramma vallen vijftien energiemodules rondom verschillende thema’s zoals zonne- en windenergie, aardwarmte, duurzaamheid in gebouwde omgeving  en life sciences. Daarnaast werkt Energy College aan een betere doorstroming naar het hbo.

Overige projecten

Ook twee andere projecten ontvangen subsidie van de provincie Groningen. Energysense ontvangt 135.000 euro. Dit project  richt zich op huishoudelijk gebruik van energie en manieren om gedrag te beïnvloeden. Er wordt een hoogwaardige en veilige ICT infrastructuur gebouwd, die grootschalige data over energiegebruik en gedrag van de 10.000 deelnemende huishoudens breed beschikbaar maakt voor onderzoek en innovatie.

Daarnaast is er 200.000 euro beschikbaar voor T-shape onderwijs. Om in 2022 3.000 studenten op te kunnen leiden met een EAE-certificaat moeten zij naast het reguliere onderwijs een interdisciplinaire specialisatie energie hebben gevolgd. Dit wordt een T-shaped model genoemd. De Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen werken dit model verder uit voor verschillende studies en vakgebieden.

Copyright © 2013 Energy College - Website by Innovatio Disclaimer Contact