Onderwijsconferentie Energy College

20 februari 2019

23 juni ontmoetten collega-techniekdocenten van de Noordelijke ROC’s elkaar bij de onderwijsconferentie van Energy College tijdens de tweede editie op 23 en 24 juni van het TransFuture Festival bij EnTranCe, de proeftuin voor duurzame energie in Groningen.

Van elkaar leren
Betrokken collega’s van de ROC/AOC’s van Alfa-college, Noorderpoort College, Drenthe College, Friesland College, Nordwin College en Friese Poort, hebben nader kennis gemaakt en kijkje genomen in de elkaars energietoekomst. Zo kent elke ROC een eigen energiefocus binnen de zogenaamde hotspot, waarvoor specifieke lesmodules ontwikkeld worden. Deze kennisuitwisseling werd als waardevol ervaren. Goed om te merken dat “veel collega’s dezelfde obstakels en successen tegenkomen op hun weg van energie-onderwijs-ontwikkeling”. Daarbij zou het nog mooier zijn om straks bij elkaar op de hotspot te kijken, was men van mening.

Onderwijsaanbod Energy College
Energy College is een uniek samenwerking van ROC/AOC’s in Noord-Nederland op het gebied van energietechniek. Deze Noord-Nederlandse samenwerking richt zich onder meer op het ontwikkelen van (digitaal) onderwijsaanbod, vooralsnog voor niveau 3 en 4. Ook het bedrijfsleven is hierbij betrokken
Zo is er een basismodule Energietransitie ontwikkeld door een auteursgroep bestaande uit docenten van alle betrokken ROC/AOC’s. Deze wordt sinds 2015/16 door alle onderwijsinstellingen aangeboden.
Bovendien kunnen mbo-studenten straks niet alleen energiemodules van de eigen school volgen maar ook modulen van andere scholen. Zo kunnen zij voor het schooljaar 2016/17 kiezen uit de volgende specifieke energiemodulen:
- Windenergie: ontwikkeld door Noorderpoort, hotspot Energy & Maritime
- Zonne-energie; installeren onder dak: ontwikkeld door Alfa-college, hotspot Techniek Innovatie Centrum – TIC
- Installeren van warmtepompen: ontwikkeld door Drenthe College, hotspot Aardwarmte en Geothermie
- Energie uit water: ontwikkeld door Friesland College en Nordwin College, gedeelde hotspot Life Sciences
- Passiehuistoestel: ontwikkeld door Friese Poort, hotspot Centrum Duurzaam

Naast de door-ontwikkeling van energieonderwijs, houdt Energy College regelmatig bijeenkomsten waar het (energie-technische) bedrijfsleven en onderwijsinstellingen elkaar ontmoetten met als doel om samen de gevraagde energieprofessionals van de toekomst op te leiden!

Houd hiervoor onze website in de gaten: www.energycollege.org

Copyright © 2013 Energy College - Website by Innovatio Disclaimer Contact