Succesvolle ‘week van de energie’ bij MBO Life Sciences

20 februari 2019

31 mei 2017 - Afgelopen mei is bij MBO Life Sciences voor de tweede keer de ‘week van de energie’   georganiseerd.

In deze week stond alles in het teken van energie, zoals nieuwe en oude energiebronnen, energiebesparing en slimme energiesystemen. Er werden practica en colleges gegeven en alle eerstejaars studenten werkten aan projectopdrachten rond actuele onderwerpen, zoals Blue Energy Smart grids en energie uit afvalwater. Het doel is om ideeën te genereren over nieuwe toepassingen en oplossingen voor bestaande uitdagingen. Bedrijven als RedStack, Wetterskip Fryslân en DeSaH verleenden hun medewerking door het inbrengen van kennis en het begeleiden van studenten in hun projectgroep. Elke projectgroep heeft een eindpresentatie gegeven, deze moest verrassend zijn en mensen aanzetten tot denken. Op de laatste dag van de ‘week van de energie’ werd het winnende project gekozen door een jury. De jury bestond uit docenten, studenten en  vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Dit jaar had de winnende projectgroep een presentatie over het hergebruik van, in de toekomst niet meer bruikbare booreilanden voor nieuwe energietoepassingen. Het winnende team won een luxe etentje. De ‘week van de energie’ was een succes en lijkt uit te groeien tot een jaarlijks evenement van hotspot Life Sciences.

MBO Life Sciences is onderdeel van het Friesland College en Nordwin College en combineert opleidingen op het gebied van food, laboratorium, water, milieu en techniek. Hierdoor ontstaan nieuwe krachtige en unieke opleidingsmogelijkheden. Om de ‘week van de energie’ een succesvol vervolg te geven, zijn de andere scholen van harte uitgenodigd om aan te sluiten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer P. Ferwerda via: p.ferwerda@mbolifesciences.n  of www.mbolifesciences.nl

Copyright © 2013 Energy College - Website by Innovatio Disclaimer Contact