Energy College Conferentie: Samen werken aan duurzaam vakmanschap in de energietechniek

20 februari 2019

1 november 2017 - De ontwikkelingen in de energiesector gaan razendsnel. Om te zorgen dat de energiesector in Noord-Nederland voorop blijft lopen, zijn goed geschoolde en innovatief ingestelde arbeidskrachten op mbo-niveau nodig. Deze vakmensen moeten geschoold zijn in de nieuwste energietechnieken. Wilt u weten wat de energiebranche vraagt van de toekomstige vakman of -vrouw? Welke personele uitdagingen er liggen? Hoe de kennisdeling tussen onderwijs en bedrijfsleven in Noord-Nederland benut kan worden voor goed en innovatief onderwijs? Kom dan naar de conferentie 'Samen werken aan duurzaam vakmanschap in de energietechniek'.

Programma

In een middag wordt u bijgepraat over actuele ontwikkelingen in de energietechniek en human resources:

- Dr. Klaas Jan Noorman - lector Energietransitie aan de Hanzehogeschool Groningen - bespreekt de uitdagingen voor de energiesector, mogelijke oplossingen en de nieuwe banen die hieruit voortvloeien.
- Chris van Malkenhorst, product- en processinnovator en senior project manager bij DiManEx, gaat in op innovaties en nieuwe technologieen.
- Een panel van bedrijven, beroepsonderwijs, experts en mbo-studenten buigt zich over de vraag welke uitdagingen duurzaam vakmanschap in de energietechniek met zich meebrengt voor de samenwerking tussen onderwijs en bedrijven.
- En natuurlijk is er ruimte om elkaar op informele wijze te ontmoeten op het netwerkplein, waar bedrijven en onderwijs samenkomen!

De conferentie wordt georganiseerd door Energy College met ondersteuning van Stichting Energy Valley.

Voor deelname moet u zich aanmelden. De toegang is gratis!

Copyright © 2013 Energy College - Website by Innovatio Disclaimer Contact