Subsidie voor duurzaamheidsprojecten mbo

20 februari 2019

Acht duurzaamheidsprojecten in Drenthe, Fryslân en Groningen mogen een subsidie tegemoet zien. Zij ontvangen deze omdat ze bijdragen aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincies. Het gaat om een bedrag van in totaal 403.384,- euro De subsidies komen uit het programma Duurzaam Door. Van deze acht projecten worden twee uitgevoerd door mbo-instellingen aangesloten bij het Energy College.

Boerderij van de Toekomst

In dit Friese project gaan Studenten van Van Hall Larenstein, het Nordwin College en het Friesland College  een game ontwikkelen waarin jonge agrariërs voor bepaalde keuzes worden gesteld. Die keuzes gaan over zaken als verantwoorde groei, duurzaamheid, mineralengebruik, weidevogels en biodiversiteit. Daarover gaan ze met elkaar en met professionals in discussie. Zo ontstaat een beeld van de toekomstbestendige boerderij. Ook biedt het toekomstige boeren inzicht in strategieën voor het behoud van weidevogellandschappen en een duurzame, economisch sterke landbouw.

De Boerderij van de Toekomst ontvangt een subsidie van € 32.500,-. Op de landbouwdagen in Franeker in september 2015 wordt het spel gelanceerd.

School die je voedt

Nieuwe ideeën voor een duurzame toekomst en duurzame voedingsproducten in de schoolkantines. Daar draait het om in het Friese project School die je voedt. Het Nordwin College wil een schoolmodel ontwikkelen waarin jongeren en medewerkers elkaar voeden met nieuwe ideeën, maar waar ook letterlijk duurzame producten op het menu staan. Met dit project wil het Nordwin College realiseren dat de school een gezond en duurzaam kantineaanbod heeft. Bovendien wil de school activiteiten ontwikkelen waarin de scholieren bezig zijn met duurzaamheid.

Het Nordwin College krijgt € 60.000,- voor het project. Nordwin ontwikkelde School die je voedt samen met IVN Noord en The Natural Step.

 

Copyright © 2013 Energy College - Website by Innovatio Disclaimer Contact