Bijeenkomst Waterstof en MBO Onderwijs 30 oktober 2018

18 oktober 2018

Het MBO in Noord-Nederland (samenwerkend in Energy College) ontwikkelt zich mee met de energietransitie en in dat kader wordt onderwijs ontwikkeld rondom waterstoftechnologie. Deze ontwikkeling is februari 2018 geïnitieerd en vervolgens in samenwerking met de partners (uit onderwijs, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden) geconcretiseerd.

Tussenresultaten zijn

  • het onderwijsplan waterstoftechnologie,
  • de indiening van de RIF aanvraag GAS2.0 (met hierin Waterstof als thema)
  • de aanvraag en inmiddels de ver gevorderde toetsingsprocedure van het keuzedeel waterstoftechnologie
    • Positief advies van de sectorkamer MLTM (Mobiliteit, Logistiek, Transport en Maritiem) aan de minister
    • Advisering voor de koppeling aan kwalificatiedossiers bij de sectorkamer TGO (Techniek en Gebouwde Omgeving) wordt behandeld in november 2018In het voorjaar 2019 zullen 5 ROC’s in Noord-Nederland meedoen aan de pilot van het keuzedeel.Het onderwijs wordt vormgegeven als hybride leerconfiguratie waarin onderwijs en praktijk bij elkaar worden gebracht: in kennis, middelen en mensen.

Op dinsdag 30 oktober ’s middags is er (op initiatief van Willem Hazenberg (coördinator HYDROGREENN) en Roeland Hogt) een bijeenkomst met onderwijs en partners om de voortgang te delen en concrete afspraken te maken (teams vormen onderwijs-praktijk) voor de pilots van het keuzedeel.

Parallel daaraan zal aansluitend onderwijs gedefinieerd en ontwikkeld worden.

Locatie: Noorderpoort Automotive & Logistiek

Aanvang 13:15 (Inloop vanaf 12:45)        Einde 16:45

Meer informatie: Roeland Hogt (RMM.Hogt@noorderpoort.nl)