25 sep
09:00 - 11:30
Noorderpoort Automotive & Logistiek

Waterstoftechnologie in het mbo

Verdiepende keuzemodules

 

In de afgelopen periode februari – juli 2019 zijn er pilots gehouden van het keuzedeel Waterstoftechnologie. Dit is de basismodule (K1049). Het keuzedeel richt zich op kennisontwikkeling van de fysische eigenschappen en veiligheid bij de toepassing van waterstoftechnologie. Daarnaast richt het zich op het ontwerp, de installatie, monitoring en onderhoud van brandstofcellen en verbrandingstoepassingen met waterstof.

Het keuzedeel biedt de mogelijkheid om te naast de algemene toepassing ook meer te leren en te ervaren van de toepassing van waterstoftechnologie in het eigen vakgebied.

Het is een basis keuzedeel en aansluitend daarop worden verdiepende keuzedelen ontwikkeld.

Waterstof en Mobiliteit
Dit is gedefinieerd en ingediend en kan nu verder uitgewerkt worden

Waterstof en de Gebouwde Omgeving
Dit wordt gedefinieerd worden op basis van de eerdere inventarisatie (30/10/2018)

Waterstof en energieketen
Dit wordt gedefinieerd worden op basis van de eerdere inventarisatie (30/10/2018)

Waterstof en industrie
Dit wordt gedefinieerd worden op basis van de eerdere inventarisatie (30/10/2018)

Het komend schooljaar zullen alle vier de keuzedelen worden ontwikkeld en daarna dan breed ingezet worden als pilot.

Bijeenkomst over verdiepende keuzedelen

Op woensdag 25 september vindt er in dat kader tussen 9 en 11:30 een bijeenkomst plaats bij Noorderpoort Automotive & Logistiek aan de Bornholmstraat 31, Groningen

Agenda (concept)

Kennismaking

Inhoud en afbakening van de keuzedelen

Vier parallelsessies

a. Waterstof en Mobiliteit

 • Concept uitwerking wat gaat goed en wat kan beter
 • Samenstellen team voor vervolg
 • Planning, uitwerking, realisatie, pilot, uitrol (landelijk)

b. Waterstof en de Gebouwde omgeving

 • Concept meldformulier, wat gaat goed en wat kan beter
 • Samenstellen team voor vervolg
 • Planning, indiening, uitwerking, realisatie, pilot, uitrol (landelijk)

c. Waterstof en de energieketen. (Power to Gas)

 • Concept meldformulier, wat gaat goed en wat kan beter
 • Samenstellen team voor vervolg
 • Planning, indiening, uitwerking, realisatie, pilot, uitrol (landelijk)

d. Waterstof in de industrie

 • Concept meldformulier, wat gaat goed en wat kan beter
 • Samenstellen team voor vervolg
 • Planning, indiening, uitwerking, realisatie, pilot, uitrol (landelijk)

Samenvatting

Afronding

Meer informatie en aanmelden: Roeland Hogt: RMM.Hogt@noorderpoort.nl

Nader bericht

Dit is een eerste “SAVE THE DATE” aankondiging. Details volgen later alsmede de stukken ter bespreking: Concept uitwerking keuzedeel thema mobiliteit en de concept meldformulieren voor de thema’s Gebouwde omgeving, Energieketen en Industrie. Graag z.s.m. aanmelden indien u aanwezig denkt te zijn. Dit in verband met de reservering van ruimtes op de locatie.