Hydrogreenn Online Bijeenkomst

Datum & Tijd: 18 februari 2021  om 10:00
Locatie: Online
Omschrijving

Op 18 februari zullen we u – in samenwerking met Energy College, het samenwerkingsverband van de Noordelijke ROC’s in het kader van de publieke private samenwerking GAS 2.0 –  bijpraten over de diverse ontwikkelingen in het waterstof onderwijs en opleidingsaanbod.

Aangezet door de regionale initiatieven vanuit overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen investeert Energy Collega in het waterstofonderwijs. Het doel is op tijd studenten en professionals op te kunnen leiden in de waterstoftechnologie als belangrijke drager van de energietransitie. In deze Hydrogreenn Bijeenkomst zullen we hier uitgebreid bij stilstaan: het plan, de werkwijze, stand van zaken en de verdergaande landelijke samenwerking in het MBO in verbinding met HBO en WO (o.a. in de Groene Waterstof Booster). Graag horen we ook uw behoefte als het gaat om bij -en omscholing van (toekomstige) werknemers.

Het programma van 18 februari 2021

10.00 uur: Start en Waterstofupdates. Koppert (VNO-NCW Noord) en Hazenberg (Stork)

10.15 uur: Van plan naar uitvoering: de groei van het waterstof onderwijs. Roeland Hogt (Noorderpoort namens Energy College)

10.30 uur: Inhoud MBO onderwijs (basis, mobiliteit, gebouwde omgeving, industrie, energieketen) met bijdragen van Jan Jaap Das (Noorderpoort) en Cor Scholte (Friese Poort)

10.50 uur: Samenvatting en vervolgstappen: slim verbinden en samen sneller vooruit

11.00 uur: Update vanuit Entrance. Marcel Koenis

Er zijn maximaal 100 digitale plekken beschikbaar. U kunt zich hieronder aanmelden. De Zoom-link ontvangt u 1 à 2 dagen voor de bijeenkomst.

> Aanmelden 

Noteer ook alvast de eerstvolgende data van de Hydrogreenn bijeenkomsten van 2021 in uw agenda

  • 15 april
  • 10 juni
  • 15 september
  • 18 november