Hoogeveen gaat tiny house op waterstof bouwen

26 juni 2019

Afgelopen vrijdag 24 mei is het eerste tiny house op waterstof ontworpen tijdens de hackathon
‘Ontwerp het Waterstof Tiny House’ op het Alfa-college in Hoogeveen. Een groep van 45
jongprofessionals, experts uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de gemeente, heeft een
compleet ontwerp gemaakt voor een mobiel tiny house op waterstof met een waterstofvoertuig
er voor. Het tiny house is onderdeel van de waterstofpilot in Hoogeveen, waar wordt gewerkt
aan een woonwijk op groene waterstof. Om aan het grote publiek te laten zien dat je waterstof
prima als vervangende brandstof voor aardgas kunt gebruiken voor woningen, wordt er een
tiny house op waterstof gebouwd. De eerste partners hebben al toegezegd om het huisje te
realiseren.

Hackathon

Aan de hackathon deden ruim 45 omdenkers en dwarskijkers met een mbo-, hbo- en wo- achtergrond in bouwkunde, ontwerpen, installatietechniek, bedrijfskunde, economie, communicatie mee. De groep bestond uit een mix van jongprofessionals en experts uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de gemeente Hoogeveen. Bij het ontwerp keken ze naar het fysieke ontwerp van het huis, de installatietechniek die volledig zelfvoorzienend en op waterstof moest zijn, de realisatie en de financiering van het tiny house. De teams onderzochten ook hoe het tiny house kan worden ingezet om draagvlak te creëren voor waterstof als brandstof voor woningen. Het resultaat van de ontwerpbijeenkomst: een concreet te realiseren waterstofhuis als onderdeel van de waterstofpilot in Hoogeveen.

Het waterstof tiny house kan al op enthousiasme uit de regio rekenen. Alfa-college, ROC Friese Poort, Drenthe College, gemeente Hoogeveen, ondernemersnetwerk Vrienden van Techniek, N-TRA en Raak Installatietechniek willen hun expertise en netwerk inzetten om het waterstof tiny house daadwerkelijk te realiseren.

Waterstofpilot in Hoogeveen

In Hoogeveen werken diverse bedrijven, Hanzehogeschool Groningen, provincie Drenthe en de gemeente Hoogeveen aan een pilot om een technologie te ontwikkelen om 80 nieuwbouwwoningen in Nijstad-Oost Oost van energie te voorzien met duurzame waterstof. De warmtevoorziening in deze wijk wordt ingericht op basis van een waterstof CV-ketel. De blauwdruk voor technologie die zo verkregen wordt, moet vertaalbaar zijn naar bestaande woonwijken in de rest van Nederland. Het project levert zo een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in Nederland als het gaat om aardgasloos bouwen en het weer opnieuw benutten van de bestaande aardgas infrastructuur. Resultaten van de hackathon zijn te zien op: https://www.kennislabvoorurbanisme.nl/project/hackathon-tiny-house-24-mei/.