Life Sciences

Onderdeel van Nordwin College Friesland College

Life Sciences

Life Sciences is een hotspot van de opleidingen mbo Life Sciences. Dit is een samenwerkingsverband van Nordwin College en Friesland College in Leeuwarden.

Life Sciences richt zich op energie en duurzaamheid op het gebied van Voedingstechnologie, Laboratoriumtechniek, Milieutechniek, Watermanagement en Procestechniek. Deze gebieden sluiten aan bij de belangrijke ontwikkelingen in de voedingsindustrie en de watersector. Dit zijn dé economische speerpunten in Friesland, waarin de komende jaren veel werkgelegenheid wordt verwacht.

Energie

Binnen Life Sciences vraagt werken aan energie en duurzaamheid om een brede benadering. Medische aspecten, chemie, microbiologie, milieu en techniek zijn nauw verweven.  Om tot innovatieve toepassingen te komen, wordt ‘out of the box’ denken en ondernemen binnen de opleidingen gestimuleerd.

Hoe?

Life Sciences werkt met multidisciplinaire teams van mbo-studenten/docenten en (lokale en regionale) opdrachtgevers uit de praktijk.  Het is nodig om samen innovatieve toepassingen te ontwikkelen op gebied van de watervoeding, gezondheid en leefomgeving, in relatie tot energie en duurzaamheid. Werelden die zich razendsnel ontwikkelen.

Voor wie?

Life Sciences wil voor mbo-studenten (niveau 4) voor de opleidingen Voedingstechnologie, Laboratoriumtechniek, Milieu en procestechniek in samenwerking met het bedrijfsleven praktijkprojecten ontwikkelen. Dit levert mbo-studenten en docenten extra kennis en bewustzijn op.  Het bedrijfsleven kan beschikken over junior medewerkers die breder kunnen denken in oplossingen. Opleidingsinstituten, ROC’s en AOC’s kunnen deelnemen aan de als mbo-minor ingerichte projecten.

Projecten

Integrale duurzaamheid: samen met Omrin, de duurzame afvalverzamelaar en verwerker van Friesland, ontwikkelt Life Sciences het programmaonderdeel ‘integrale duurzaamheid’.

Contact:

Mbo Life Sciences.
Jansoniusstraat 2a
8934 BM Leeuwarden
Tel: 058-2846500
e-mail: infombo@nordwincollege.nl

Terug naar hotspots overzicht

Informatie

Adres Jansoniusstraat 2A
8934 BM
Leeuwarden
Website bezoek
Nordwin College Friesland College
Copyright © 2013 Energy College - Website by Innovatio Disclaimer Contact