Techniek Innovatie Centrum

Onderdeel van Alfa College

Het Techniek Innovatie Centrum - TIC van het Alfa-college is een leer-werkomgeving, waar het mbo-onderwijs (studenten en docenten), het bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties samenwerken. Op basis van vraag en aanbod en wederzijdse kennisdeling wordt kennis ontwikkeld voor het techniekonderwijs en technisch werkveld. Dit resulteert in een nieuwe technische oplossing, -product en/of ?advies. Ook biedt het TIC techniek aan via interactieve simulaties van innovatieve techniek. Het TIC wil samen met partnerbedrijven dé vakbekwame technici van de toekomst opleiden.

Energie

Energie is leidend in veel technische innovaties, waarbij veel technische disciplines betrokken zijn. Denk aan duurzame (energie)technische toepassingen voor comfortabel en gezond wonen, werken en produceren. Het TIC heeft duurzame decentrale energieopwekking als belangrijkste focus.

Hoe?

Vanuit de gemengde onderwijs-bedrijfscultuur werken multidisciplinaire teams in het TIC aan opdrachten uit de beroepspraktijk. Hierdoor ontstaat kenniskruisbestuiving, die sneller resultaat oplevert voor de opdrachtgever. Denk aan een innovatieve technische oplossing, concreet advies of tastbaar eindproduct. Dat is essentieel om mee te blijven draaien in de technieksector, die zich snel ontwikkelt.

Voor wie?

Het TIC is er voor mbo-studenten die zich verder willen specialiseren in (energie)techniek. Hiermee kunnen ze doorstromen naar het hbo. TIC is er ook voor bijscholing voor medewerkers uit het technisch bedrijfsleven en het beroepsonderwijs. Bedrijven kunnen in TIC presentaties houden, gastlessen geven of bijwonen en techniekopstellingen tonen. Bezoekers kunnen technische demonstraties bijwonen en werkende prototypen zien.

Projecten

Er zijn onderwijsprojecten, waarop bedrijven kunnen aansluiten, en bedrijfsprojecten waarop het onderwijs kan aansluiten. Momenteel lopen er deze projecten binnen het Techniek Innovatie Centrum – TIC:

Value beyond the Valley: onderwijsproject van Alfa-college biedt in samenwerking met Hanzehogeschool en  bedrijfsleven een nieuwe vorm van samenwerken en leren aan gekoppeld aan concrete praktijkopdrachten.

Hybride: verschillende bouwprojecten in opdracht van adviesbureau Het Nieuwe Bouwen. Doel: duurzaam verbouwen of hierin adviseren. Een voorbeeld: de Stadsboerderij; op het braakliggende terrein van de Suikerfabriek in Groningen wil het AOC een stadsboerderij vestigen met allerlei moderne voorzieningen. Hierin delen de mbo-studenten van Alfa-college hun expertise met die van AOC Terra en met het Adviesbureau Het Nieuwe Bouwen.

Light challenge: een landelijke ontwerpwedstrijd voor een energiezuinig lichtconcept in een woonstraat. In samenwerking met een technisch bedrijf, de gemeente Groningen en bewoners, ontwerpen mbo-studenten energiezuinige straatverlichting voor een straat in Groningen.

Contact

Op de webiste van TIC vindt u meer informatie.

Terug naar hotspots overzicht

Film Techniek Innovatie Centrum

Informatie

Startdatum 26 september 2013
Website bezoek
Alfa College Alfa College

Betrokken partners

Innovatio
Copyright © 2013 Energy College - Website by Innovatio Disclaimer Contact