Aeres VMBO (voorheen Nordwin College)

Logo - Aeres VMBO (voorheen Nordwin College)
Over deze partner

Het onderwijs is gericht op het ontwikkelen van duurzame kennis en vaardigheden waardoor leerlingen voldoende bagage meekrijgen voor de toekomst. Hierbij staan het geven (en ontvangen) van waardevolle feedback en een uitdagend onderwijscurriculum centraal.

Aeres VMBO maakt voortdurend afwegingen tussen het verplichte aanbod en de beschikbare ruimte, zodat we ons kunnen focussen en onderscheiden. Bij deze afwegingen spelen de omgeving, de aansluiting met vervolgonderwijs, maatschappij en arbeidsmarkt een belangrijke rol.

Bij medewerkers sturen we op duurzame ontwikkeling van (vak)deskundigheid en stimuleren we een open houden ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen. Onderwijsdeelnemers en werknemers zijn mensen die duurzaam invloed nemen in de steeds veranderende maatschappij en voor wie goed beheer van natuur, leefomgeving en maatschappij vanzelfsprekend is.