Energy Expo

Logo - Energy Expo
Over deze partner

Stichting Energy Expo is een onafhankelijk platform met kennis van duurzame mobiliteit en brengt bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen bij elkaar. Bij mobiliteit wordt snel gedacht aan vervoermiddelen. Dat is terecht maar het richt zich op duurzame oplossingen voor mens en milieu.