NAM

Logo - NAM
Over deze partner

NAM is sterk betrokken bij de mensen in de regio’s waarin ze hun werk doen. Zo ontplooien ze allerlei activiteiten om de leefbaarheid en de duurzaamheid te bevorderen. In nauw overleg met bewoners en andere partijen zijn er regelingen vastgesteld om eventuele nadelige effecten van gaswinning te compenseren.

Externe website
https://www.nam.nl/