New Energy Coalition

Logo - New Energy Coalition
Over deze partner

New Energy Coalition verbindt partijen om samenwerkingen te creëren die zorgen voor een versnelde overgang naar een duurzame energie-economie. Met volop banen en passend onderwijs. Deze samenwerkingen – ‘coalities’ zoals zij die noemen – bestaan uit bedrijven, overheden/ngo’s en kennisinstellingen. Naast het verbinden van partijen en het creëren van coalities, delen ze de opgedane kennis in de coalities met de buitenwereld.

Relevante hotspots