Provincie Drenthe

Logo - Provincie Drenthe
Over deze partner

In Drenthe zijn de afgelopen jaren flinke stappen gezet in de energietransitie. We gebruiken minder fossiele brandstoffen in onze woningen, we leveren een omvangrijke EU-bijdrage aan innovatie wat betreft waterstof en groeien enorm in de ontwikkeling van wind- en zonne-energie.

Het doel van Provincie Drenthe: in 2030 wordt 40% van het energiegebruik hernieuwbaar geproduceerd en in 2050 is Drenthe energieneutraal. Dat wil zeggen; net zoveel energie opwekken, als dat wordt gebruikt aan wonen, leven en werken.

Relevante hotspots