Provincie Groningen

Logo - Provincie Groningen
Over deze partner

De provincie Groningen werkt, samen met gemeenten, bedrijven en inwoners, aan een schone en betaalbare energievoorziening. Zo stappen ze over van steenkool en gas naar energie uit duurzame bronnen, zoals zon, wind en bodemwarmte. En ze zorgen dat er energiebesparing plaatsvindt, bijvoorbeeld door woningen te isoleren. Zo draagt de provincie Groningen bij aan de strijd tegen klimaatverandering en worden ze tegelijk minder afhankelijk van aardgas. Door voorop te lopen in de energietransitie, zorgen ze ervoor dat Groningen dé energieprovincie blijft, met volop duurzame banen.

Relevante hotspots