Gas 2.0 moet zorgen voor voldoende ‘groene’ vaklieden

Afbeelding - Gas 2.0 moet zorgen voor voldoende ‘groene’ vaklieden

Het onderwijsproject Gas 2.0 dat Noord-Nederland voldoende vaklieden moet opleveren voor de energietransitie, staat in de steigers.

Het Energy College, het samenwerkingsverband van zeven noordelijke roc’s en aoc’s, gaat vanaf komende week op tournee langs de drie provincies om onder meer betrokken bedrijven bij te praten over de stand van zaken. In september, vertelt programmamanager Anja Hulshof, moet Gas 2.0 echt ‘op stoom’ komen.

Drie jaar later moet het project 3400 vaklieden hebben opgeleverd voor de groene energiesector: 2400 afgestudeerden van een van de mbo-opleidingen en 1000 bijgeschoolde werknemers van bedrijven. Daarnaast moeten dan 300 docenten zijn bijgespijkerd. De thema’s: waterstof, geothermie, biogas/groen gas, energiebesparing & duurzaamheid en ‘power to gas’. Het streven is bovendien ondanks de bevolkingskrimp de gezamenlijke instroom voor studenten op 1800 te houden.

Alom bestaat de vrees dat de energietransitie strandt op een gebrek aan technici. ,,De komende jaren zijn er zo’n 40.000 tot 70.000 specialisten nodig”, zegt Hulshof. Vorig jaar waarschuwde de SER dat de verduurzaming van de economie stuk dreigt te lopen op het tekort aan geschikte technici.

Een samenspel tussen bedrijfsleven en onderwijs moet ervoor zorgen dat de aanwas van vaklieden in het Noorden met Gas 2.0 een flinke impuls krijgt. Het Energy College wist daarvoor in oktober vorig jaar zes miljoen euro subsidie bijeen te krijgen. Speerpunten van het project: werving van studenten, onderwijsvernieuwing en de vorming van een Community of Practice. Dat is een platform voor de uitwisseling van kennis door studenten, docenten en bedrijven, maar ook voor het bijeenbrengen van vraag en aanbod voor stageplaatsen en opdrachten. ,,De opzet van de community is misschien het best te vergelijken met LinkedIn”, aldus Hulshof.

Tot nu toe hebben 47 bedrijven zich aan het programma verbonden en aangegeven wat hun inbreng zal zijn. Dat moeten er over drie jaar zo’n 70 zijn. Hulshof: ,,Het project moet vernieuwing in het lespakket brengen, maar ook wisselwerking met de bedrijven. Die kunnen hun praktijkervaring inbrengen. Dat kan door gastcolleges, bedrijfsbezoeken, stageplaatsen of opdrachten. Bedrijven hebben veel belangstelling. Bijvoorbeeld de Energiewacht heeft zich nu aangesloten. Dat bedrijf past natuurlijk heel goed in dit project. We hopen ook op hybride docentschap: mensen uit de praktijk die het leuk vinden een deel van de week les te geven.”

Hulshof trad 1 februari in dienst als programmamanager. ,,Alles had tot dan toe een beetje stilgelegen”, zegt zij. ,,We zijn nog bezig het fundament voor het project te leggen. Inmiddels zijn er acht programmacoördinatoren benoemd, voor elk van de thema’s en speerpunten één. Je hebt ook heel praktische zaken te regelen. Als een student uit Sneek een waterstofproject in Emmen wil volgen, moet dat mogelijk zijn. Maar hoe regel je dat, bijvoorbeeld met het lesschema?”

Inmiddels werpt bij de roc’s Gas 2.0 zijn schaduw vooruit. Veel studenten van de bij het Energy College aangesloten opleidingen hebben zich al gestort op bijzondere opdrachten, van de bouw van een zonneboot tot de ombouw van een heftruck voor het gebruik van waterstof.

Komende week komt de website van het project in de lucht. Maar bijna belangrijker vindt Hulshof het moment als ‘daarachter’ het platform voor de Community of Practice wordt opengesteld. ,,Dan is nog niet alles geregeld, maar kun je wel zeggen dat we echt ‘op stoom’ zijn.”

Bron: Dagblad van het Noorden

Avatar - Energy College EC
Over de auteur
Energy College EC Energy College

Het Energy College is het innovatieve samenwerkingsverband tussen verschillende Noordelijke MBO, ROC en AOC opleidingen in Friesland, Groningen en Drenthe. In het RIF project Gas 2.0 bundelen de scholen in gezamenlijkheid met overheden en het bedrijfsleven hun krachten om de energietransitie en de groei in de energiesector te kunnen waarborgen.

Meer items in deze categorie