Terugkoppeling eerste werkconferentie in Friesland

Afbeelding - Terugkoppeling eerste werkconferentie in Friesland

Douwe Faber van Ekwadraat deelde tijdens de opening zijn statement “actie lokt reactie en creëert business”. Met deze werkconferentie en deze terugkoppeling hebben we de eerste stap, zijnde “actie” gezet. De vervolgstap is “reactie”. Dit gaan we invulling geven door met u in gesprek te gaan aan de hand van uw cofinancieringsverklaring waarop u heeft aangegeven hoe u wilt bijdragen aan de doelstellingen. Voor eind november nemen wij hierover contact met u op. Wij zien uit naar deze gesprekken, waarin we de plannen en ideeën samen met u concreet vorm gaan geven.

In opvolging van deze werkconferentie in Friesland, gaan we dit ook voor onze partners in Drenthe (3 december) en Groningen (28 november) organiseren. Het idee is om dan vervolgens in het voorjaar van 2020 elkaar (alle partners uit Drenthe, Friesland en Groningen) wederom te ontmoeten en de resultaten te communiceren, leerpunten en successen te delen en vervolgplannen te maken voor het volgende schooljaar. Dit betekent dat we geen jaarconferentie in november van dit jaar gaan organiseren, zoals we in de afgelopen jaren wel gedaan hebben. We kiezen er nu voor om in drie conferenties per regio concrete plannen met u als onze partners te maken. Uiteraard gaan we ervoor om de successen als Energy College in Noord Nederland te delen en te benutten.

Een uitgebreide terugkoppeling download je hieronder:

Avatar - Energy College EC
Over de auteur
Energy College EC Energy College

Het Energy College is het innovatieve samenwerkingsverband tussen verschillende Noordelijke MBO, ROC en AOC opleidingen in Friesland, Groningen en Drenthe. In het RIF project Gas 2.0 bundelen de scholen in gezamenlijkheid met overheden en het bedrijfsleven hun krachten om de energietransitie en de groei in de energiesector te kunnen waarborgen.

Meer items in deze categorie