Workshop waterstof bij Centrum Duurzaam Friese Poort

Afbeelding - Workshop waterstof bij Centrum Duurzaam Friese Poort

De eerste stap in duurzame techniek

Op maandag 31 mei 2021 en woensdag 2 juni 2021 verzorgde Scholte een workshop voor werkvoorbereider installaties (BBL) en studenten middenkader engineering mechatronica en elektrotechniek (BOL) van ROC Friese Poort. Daarin liet hij de studenten kennismaken met de basisbeginselen van waterstof en demonstreerde hij een waterstofgenerator en een barbecue op waterstof. ‘Wij willen studenten en werknemers van bedrijven in de technische beroepen de kansen van waterstof laten zien’ , vertelt Cor Scholte als interne deskundige van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. ‘Deze workshop is tevens een uitnodiging om verder te gaan met waterstof in bijvoorbeeld een keuzedeel, een project zoals de waterstofauto of een waterstofexpeditie bij Tieluk‘, vult Roeland Westra van Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort aan. 

Waterstof

Docenten Pieter Hoekstra en Jeannette Yntema van ROC Friese Poort leggen uit waarom Scholte deze gastles vanuit Centrum Duurzaam verzorgde. ‘De technieken binnen de installatietechniek veranderen snel. We moeten verduurzamen binnen de woningbouw en nemen steeds meer afscheid van aardgas. Tegenwoordig plaatst men meer en meer zonnepanelen op daken, waarvan overtollige stroom in een accu kan worden opgevangen. Je kunt deze overtollige stroom echter ook omzetten naar waterstof. Dit kun je dan langer bewaren en bijvoorbeeld later gebruiken of gebruiken voor het laden van een waterstofauto. Je kunt de waterstofauto zelfs laten fungeren als energiecentrale voor de Ecokubus’.

Voorop lopen

Cor vult aan: ‘Vanuit Centrum Duurzaam hebben wij de opdracht als interne deskundige om voorop te lopen in nieuwe duurzame technieken. In dit kader is een workshop over waterstof ontwikkeld. Het gaat daarbij om een eerste kennismaking, aangevuld met een korte praktische demonstratie. Zo heb ik een barbecue gekoppeld aan de waterstofauto van ROC Friese Poort om te laten zien wat je zoal met waterstof kunt doen. Deze kennismakingsworkshop heeft als doel om studenten en werknemers te interesseren voor waterstof als energiedrager. Als vervolg is er een katern waterstof in de gebouwde omgeving beschikbaar dat ingezet kan worden ten behoeve van het toekomstig keuzedeel waterstof in de gebouwde omgeving dat op dit moment in aanvraag ligt bij het kenniscentrum S-BB’. Daarnaast participeert ROC Friese Poort in RIF Gas 2.0 van het Energy College waar ook de keuzedelen waterstof basis, waterstof in de mobiliteit en waterstof voor de industrie in ontwikkeling zijn.

Levensecht onderwijs

‘Een workshop over actuele thema’s, zoals waterstof, geeft onze studenten up-to-date kennis uit de praktijk die nodig is om duurzame keuzes binnen de technische sector te kunnen maken’, licht Roeland Westra toe. ‘Een workshop is een van de zes onderwijsstappen van levensecht onderwijs. Met actuele praktijkkennis ontwikkelen onze studenten zich tot duurzame professionals van de toekomst’.

Avatar - Energy College EC
Over de auteur
Energy College EC Energy College

Het Energy College is het innovatieve samenwerkingsverband tussen verschillende Noordelijke MBO, ROC en AOC opleidingen in Friesland, Groningen en Drenthe. In het RIF project Gas 2.0 bundelen de scholen in gezamenlijkheid met overheden en het bedrijfsleven hun krachten om de energietransitie en de groei in de energiesector te kunnen waarborgen.

Meer items in deze categorie