Het Biosintrum

Locatie: Friesland
Type: Centrum
Categorie: Duurzaam bouwen
Afbeelding - Het Biosintrum
Over deze hotspot

Het Biosintrum verbindt bedrijven, scholen en overheden die samen willen werken aan een duurzame toekomst. Het is meer dan een aansprekende locatie in een prachtig en duurzaam gebouw. Het Biosintrum vormt een lerend netwerk waar kennis over duurzaamheid, circulaire- en biobased economie, bodem en energievraagstukken in de breedste zin worden uitgewisseld en waar onderwijsinstellingen actuele vraagstukken van bedrijven en overheden oppakken als belangrijke kernen in hun onderwijs en onderzoek. Een creatieve hotspot, waar via nieuw denken frisse ideeën en initiatieven ontstaan en partijen elkaar vinden voor een vervolg in experiment, onderzoek of productontwikkeling (prototyping). Die gehele cyclus noemen we de Biosintrum innovatiecyclus.

Het Biosintrum vertaalt vraagstukken vanuit het eigen netwerk van bedrijven en overheden in onderwijsinhouden in de vorm van projecten, opdrachten, stages en inspirerende themadagen. Dit betreft opleidingen op VO, MBO en HBO niveau in een groot aantal studierichtingen, wat mogelijkheden biedt voor tot multidisciplinaire projecten.

Naast het Biosintrum ligt een park zonnepanelen met een elektrolyser van 5 MW. De exploitanten, onze partners Groenleven en Alliander, leveren input en vraagstukken voor onderwijsprojecten, variërend van het benutten van waterstof in smart grids en het optimaliseren van de elektrolyser tot het verbeteren van de bodemkwaliteit/ biodiversiteit in zonneparken en inpassing en acceptatie in de omgeving. Samen met deze partners wordt gewerkt aan een educatief centrum.

De gemeente Ooststellingwerf heeft ambitieuze doelstellingen benoemd in het kader van de energietransitie met als doel de geproduceerde waterstof in de eigen gemeente te benutten. In samenwerking met het Biosintrum richt de gemeente Ooststellingwerf hiervoor de “Waterstof werkplaats” in, waar naast scholen en bedrijven de lokale energie coöperatie en woningcorporatie participeren. Naast het toepassen van waterstof in de bebouwde omgevingen leveren partnerbedrijven ook vraagstukken gericht op toepassing in mobiliteit en productie, zoals bij personenvervoersbedrijf Kort en natuurvoedingsbedrijf Machandel.

Meer weten? Dat kan via info@biosintrum.nl of door te bellen met Peet Ferwerda, 0651291964

Partners
Meer hotspots in deze categorie