DOC33

Locatie: Drenthe
Type: Live experience
Categorie: Duurzaam bouwen
Afbeelding - DOC33
Over deze hotspot

DOC33, Duurzaam Ontwikkel Centrum in Hoogeveen, is dé hotspot op het gebied van verduurzaming en circulair bouwen. Een plek waar je kunt experimenteren, bouwen en beleven. We faciliteren regulier en contractonderwijs, houden netwerkbijeenkomsten, informeren belangstellenden en voeren showcase-projecten uit.

Onze opleidingen en onderzoeken zijn gericht op innovatief bouwen in de energietransitie en installatietechniek in het bijzonder. We bieden meerjarige opleidingen en tevens update-cursussen voor het bedrijfsleven. Onze scholing koppelen we direct aan innovatieve projecten in de praktijk. Zodat theorie en praktijk elkaar versterken en we voortdurend de nieuwste technieken kunnen toepassen én toetsen in de praktijk. Kortom, innoveren door te doen. Samen met partners uit de praktijk; van bedrijven uit de bouw en installatietechniek tot woningcorporaties. Zo werken we nauw samen met OTIB, IWNL, Bouwend Nederland en NICE. En hebben we partners in de gemeente Hoogeveen, PIT en Bork. Dat heeft in de regio inmiddels mooie projecten opgeleverd waarin installatietechniek een hoofdrol speelt zoals de waterstofwijk, de circulaire materialen hub en het waterstofproject Tiny House. Ook de verbouwing van het Alfa-college, de thuisbasis van AAN, is volledig circulair getransformeerd. Al sinds 2016 zijn we in en rond Hoogeveen bezig met circulariteit en duurzaamheid in het onderwijs. Logisch dan ook dat Hoogeveen de meest vanzelfsprekende plek voor een kenniscentrum voor circulariteit en duurzaamheid is.

Contactpersoon voor meer informatie: k.berends@alfa-college.nl.

Partners
Meer hotspots in deze categorie