Solar Innovation & Experience Center (SIEC)

Locatie: Drenthe
Type: Centrum
Categorie: Zonne-energie
Afbeelding - Solar Innovation & Experience Center (SIEC)
Over deze hotspot

Een van de grootste zonneparken van Nederland is gelegen in Emmen tussen bedrijventerrein Bargermeer-Zuid en Bedrijvenpark A37: het zonnepark Oranjepoort. Met een oppervlakte van 35 hectare, 90.000 zonnepanelen, voorziet dit park zo’n 9.000 huishoudens van elektriciteit. Binnenkort wordt aan dit park een Experience Center gebouwd.

Het Experience Center zal in hoofdzaak gebruik maken van op het zonnepark geproduceerde zonne-energie. Voor de perioden met geen/te weinig zon wordt netstroom toegepast. Met één van de mogelijke initiatiefnemers op het field lab worden de mogelijkheden onderzocht van energiebuffering in de vorm van waterstof. In dat geval kan het gebouw energetisch autarkisch worden. 

Projecten in het Experience Center

Whooper
Het project van TNO, Eurotron, de Eurogroep, Groenleven en SIEC is opgestart. De ontwikkeling van innovatieve panelen zal in 2021 tot de eerste testpanelen leiden die in het Experience Center zullen worden geïnstalleerd. In deze veldtest wordt gebruik gemaakt van verschillende typen referentiepanelen. Deze zijn geleverd en worden in het Experience Center geplaatst zodra de weersomstandigheden dit toelaten. Eén bijzondere voorziening betreft de bouw van een dak opstelling. Hiervoor is samenwerking gezocht met het lokale bedrijfsleven en het onderwijs. Het dak wordt gebouwd door de lokale aannemer Buursema Bouw. Deze gaat hierbij in het kader van Sterk Techniek Onderwijs samenwerken met het Hondsrugcollege en het Drenthe College. Leerlingen worden betrokken bij het tekenwerk, de constructieberekeningen en de uiteindelijke bouw. 

Ecos
Het field lab is in gesprek met een initiatiefnemen die een nieuw type elektrolyser wil testen. De initiatiefnemer voert momenteel testen uit bij DNV-GL en Entrance en wil voor de volgende stap gebruik maken van het field lab. Hiervoor zal een serie dedicated zonnepanelen worden geplaatst en een bouwunit waarin de uiteindelijke installatie wordt geplaatst. De initiatiefnemer betrekt bij de test studenten van zowel MBO/HBO/Universiteit. Voor de proef wordt subsidie aangevraagd bij de provincie Drenthe en SNN. De proef heeft een doorlooptijd van een jaar waarna het de bedoeling is dat de gehele installatie wordt overgedragen aan het field lab en het onderwijs.   

Samenwerking met het Biocomposietenplatform 
Het Experience Center opereert op het snijvlak van energie en bio composieten/circulaire bouwmaterialen. De ontvangstruimte is de eerste verwezenlijking daarvan. Er vinden gesprekken plaats met het biocomposietenplatform (o.a. NHL Stenden) op welke wijze de komende jaren kan worden samengewerkt. Een van de doelstellingen van de samenwerking is dat er vanuit deze samenwerking meer initiatieven gebruik gaan maken van het Experience Center.

Meer informatie over het Experience Center? Neem contact op met h.idema@ondernemendemmen.nl.

Partners
Meer hotspots in deze categorie