Energy College in de media: aan de slag met nieuwe energie

Afbeelding - Energy College in de media:  aan de slag met nieuwe energie

Hoe is Gas 2.0 ontstaan?

‘’Het Energy College is een samenwerkingsverband tussen zeven mbo-scholen in Noord-Nederland met de focus op ontwikkeling van energieonderwijs. Een samenwerking van deze omvang is uniek in Nederland en is de kracht van Energy College. Ontwikkelde kennis kan snel worden gedeeld, waar het noorden als energieregio haar voordeel mee kan doen. De samenwerking heeft geleid tot een aanvraag Regionaal Investeringsfonds waaruit het programma Gas 2.0 is ontstaan, dat vorig jaar is vastgesteld. Met de komst van de programmamanager in februari 2019 is dit voorjaar gewerkt aan het leggen van het fundament onder het programma, oftewel het inrichten van de organisatie. In de loop van 2019 hebben zich inmiddels al zo’n tien extra bedrijven zich als partner aangesloten bij Gas 2.0. Op dit moment zijn al 50 bedrijven aangesloten bij Energy College. ’’

Onderwijs in Noord-Nederland

Om studenten op te leiden en docenten en het bedrijfsleven voor te bereiden op de toekomst, is onderwijsontwikkeling nodig. ‘’Het ontwikkelen van onderwijs doen we niet alleen, maar samen met het bedrijfsleven. De kennis van het bedrijfsleven hebben we namelijk hard nodig om aangesloten te blijven bij de ontwikkelingen. De snelheid van de energietransitie kunnen we als onderwijs anders niet bijhouden.

Zo heeft het Noorderpoort College in Groningen in samenwerking met het bedrijfsleven een keuzedeel Waterstof ontwikkeld. Vervolgens hebben het Drenthe College en het Noorderpoort College een pilot gedraaid en wordt het keuzedeel op dit moment binnen de overige aangesloten mbo-instellingen uitgerold. Het keuzedeel Waterstof is hét perfecte voorbeeld van hoe kennis uit het bedrijfsleven in een onderwijsvorm is gegoten en waar nu verschillende scholen en doelgroepen mee aan de slag kunnen. Naast het eerste basiskeuzedeel Waterstof werken we aan vier verdiepende keuzedelen: Waterstof in de gebouwde omgeving, mobiliteit, industrie en energieketen.’’

Samen werken aan kennisontwikkeling  

‘’Eén van onze belangrijkste pijlers is toekomstbestendig onderwijs ontwikkelen voor het opleiden van studenten voor de energiesector in Noord-Nederland. Daarbij vinden we het belangrijk dat docenten en bedrijfsleven met elkaar om de tafel gaan om gezamenlijk te bepalen hoe dat vernieuwde onderwijs eruit moet gaan zien. Welke competenties en vaardigheden zijn er nodig en hoe kunnen we kennis met elkaar delen? Mede daarom organiseren we in 2019 werkconferenties in de drie noordelijke provincies. Zo heeft op 9 oktober 2019 de eerste werkconferentie plaatsgevonden in Friesland: deze middag hebben we gezamenlijk met bedrijven, overheden en scholen gediscussieerd en gebrainstormd over hoe we invulling kunnen geven aan onze doelstellingen binnen Gas 2.0.’’

Kennisdelen

‘’Om de opgedane kennis te delen en te borgen, werken we aan de ontwikkeling van een online Community of Practice. Dit is een afgesloten omgeving op onze website waar studenten, docenten en onze partners elkaar ‘snel’ kunnen vinden. Offline organiseren we naast de werkconferenties maandelijks lezingen over de energietransitie in het Centrum Duurzaam te Friesland waar bedrijfsleven, overheid en onderwijs elkaar fysiek ontmoeten. Op deze manier brengen we de Triple Helix (samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven) tot stand. Binnen Gas 2.0 geloven we in ‘alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’.”

Wilt u meer weten over het Programma Gas 2.0? Kijk op www.energycollege.org of neem contact op met Programmamanager Anja Hulshof hulshof@energycollege.org.

 Anja Hulshof – Programmamanager Gas 2.0.

Avatar - Energy College EC
Over de auteur
Energy College EC Energy College

Het Energy College is het innovatieve samenwerkingsverband tussen verschillende Noordelijke MBO, ROC en AOC opleidingen in Friesland, Groningen en Drenthe. In het RIF project Gas 2.0 bundelen de scholen in gezamenlijkheid met overheden en het bedrijfsleven hun krachten om de energietransitie en de groei in de energiesector te kunnen waarborgen.

Meer items in deze categorie