Hoogeveen gaat tiny house op waterstof bouwen

Afbeelding - Hoogeveen gaat tiny house op waterstof bouwen

Hackathon

Aan de hackathon deden ruim 45 omdenkers en dwarskijkers met een mbo-, hbo- en wo- achtergrond in bouwkunde, ontwerpen, installatietechniek, bedrijfskunde, economie, communicatie mee. De groep bestond uit een mix van jongprofessionals en experts uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de gemeente Hoogeveen. Bij het ontwerp keken ze naar het fysieke ontwerp van het huis, de installatietechniek die volledig zelfvoorzienend en op waterstof moest zijn, de realisatie en de financiering van het tiny house. De teams onderzochten ook hoe het tiny house kan worden ingezet om draagvlak te creƫren voor waterstof als brandstof voor woningen. Het resultaat van de ontwerpbijeenkomst: een concreet te realiseren waterstofhuis als onderdeel van de waterstofpilot in Hoogeveen.

Het waterstof tiny house kan al op enthousiasme uit de regio rekenen. Alfa-college, ROC Friese Poort, Drenthe College, gemeente Hoogeveen, ondernemersnetwerk Vrienden van Techniek, N-TRA en Raak Installatietechniek willen hun expertise en netwerk inzetten om het waterstof tiny house daadwerkelijk te realiseren.

Waterstofpilot in Hoogeveen

In Hoogeveen werken diverse bedrijven, Hanzehogeschool Groningen, provincie Drenthe en de gemeente Hoogeveen aan een pilot om een technologie te ontwikkelen om 80 nieuwbouwwoningen in Nijstad-Oost Oost van energie te voorzien met duurzame waterstof. De warmtevoorziening in deze wijk wordt ingericht op basis van een waterstof CV-ketel. De blauwdruk voor technologie die zo verkregen wordt, moet vertaalbaar zijn naar bestaande woonwijken in de rest van Nederland. Het project levert zo een belangrijke bijdrage aan de energietransitie in Nederland als het gaat om aardgasloos bouwen en het weer opnieuw benutten van de bestaande aardgas infrastructuur. Resultaten van de hackathon zijn te zien op: https://www.kennislabvoorurbanisme.nl/project/hackathon-tiny-house-24-mei/.

Avatar - Energy College EC
Over de auteur
Energy College EC Energy College

Het Energy College is het innovatieve samenwerkingsverband tussen verschillende Noordelijke MBO, ROC en AOC opleidingen in Friesland, Groningen en Drenthe. In het RIF project Gas 2.0 bundelen de scholen in gezamenlijkheid met overheden en het bedrijfsleven hun krachten om de energietransitie en de groei in de energiesector te kunnen waarborgen.

Meer items in deze categorie