Waterstof Tiny House toont mogelijkheid van waterstof als energiedrager

Afbeelding - Waterstof Tiny House toont mogelijkheid van waterstof als energiedrager

Drie maanden op tour door de regio Zuid- en Oost-Drenthe

Het Waterstof Tiny House is klaar en gaat vanaf dinsdag 14 september 2021 op tour langs zes gemeenten in de regio Zuid- en Oost-Drenthe. In het tiny house wordt gedemonstreerd hoe waterstof als brandstof in woningen kan worden gebruikt en het toont hoe circulair bouwen in de praktijk werkt. Studenten van het Alfa-college in Hoogeveen hebben de duurzame woning mede ontwikkeld en gebouwd. Het project is een gezamenlijk initiatief van gemeente Hoogeveen, Alfa-college en Vrienden van Techniek Hoogeveen en maakt onderdeel uit van de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

Het Waterstof Tiny House gaat de komende maanden langs de zes gemeenten in de regio die aangesloten zijn bij de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe: Hardenberg, Hoogeveen, Borger-Odoorn, Emmen, Aa en Hunze en Coevorden. Lokale partners van het project organiseren een gevarieerd programma rondom waterstof, circulair bouwen en techniekonderwijs. Het tiny house kan voor jongeren een mooie inspiratie zijn om techniekonderwijs te gaan volgen. Informatie over het Waterstof Tiny House en een overzicht van de tour is te vinden op www.waterstoftinyhouse.nl. Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden voor een bezoek.

Bijdragen aan landelijke opgaven

Het Waterstof Tiny House is gebouwd met duurzame en zo veel mogelijk circulaire materialen. Er worden twee verschillende waterstofsystemen gedemonstreerd: een waterstof cv-installatie en een zelfvoorzienende installatie die waterstof maakt met de elektriciteit van de zonnepanelen op het dak. Het project draagt bij aan de landelijke opgave van de energietransitie en kan laten zien dat waterstof in de gebouwde omgeving een volwaardig alternatief is in de energietransitie. De lessen die gedurende het project zijn geleerd over circulair bouwen en waterstof worden gedeeld tijdens de tour.

Hybride leeromgeving

Het Waterstof Tiny House is gebouwd door studenten van het Alfa-college in Hoogeveen, onder begeleiding van hun docenten en in samenwerking met bedrijven uit de regio. Studenten zijn in deze hybride leeromgeving bij alle onderdelen van de bouw betrokken, van bouwtekeningen maken tot het uitzoeken van de juiste circulaire en duurzame materialen voor de bouw. Ook leren ze over de toepassing van groene waterstof als energievoorziening voor (bestaande) woningen en de toepassing bij het installeren van de waterstofinstallatie. Bij het Waterstof Tiny House wordt een lespakket ontwikkeld voor verschillende onderwijsniveaus, met als doel jongeren te interesseren voor techniek.

Onderwijs, bedrijfsleven en overheid

Het Waterstof Tiny House is gefinancierd vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe. Binnen de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe werken verschillende partijen met elkaar samen aan het verbeteren van de welvaart in de regio. Ook het bedrijfsleven zet expertise en netwerk in om het tiny house te realiseren. Kijk voor alle betrokkenen op de website www.waterstoftinyhouse.nl/sponsoren.

Avatar - Energy College EC
Over de auteur
Energy College EC Energy College

Het Energy College is het innovatieve samenwerkingsverband tussen verschillende Noordelijke MBO, ROC en AOC opleidingen in Friesland, Groningen en Drenthe. In het RIF project Gas 2.0 bundelen de scholen in gezamenlijkheid met overheden en het bedrijfsleven hun krachten om de energietransitie en de groei in de energiesector te kunnen waarborgen.

Meer items in deze categorie