Nieuwe opleiding bij Alfa College: Commercieel Energie Technicus

Afbeelding - Nieuwe opleiding bij Alfa College: Commercieel Energie Technicus

“Eerst hebben we binnen het Alfa-college gekeken naar welke techniekopleidingen al iets met energietransitie doen. Hier rolden de specialisaties Smart grid, Biovergisting, Zon- en windenergie, Warmtepompen, Waterstof en Warmtenet uit. Per specialisatie brachten we in kaart welke opleidingen hier al iets mee doen en welke niet. Daarnaast namen we ook het Klimaatakkoord mee in ons onderzoek. Onze conclusie was dat als je alle specialisaties wilt behandelen dan heb je veel verschillende opleidingen nodig. En daarom besloten we om één compleet nieuwe opleiding te ontwikkelen die uit al deze specialisaties bestaat: Commercieel Energie Technicus”, zegt Birgit Baumann, onderwijs ontwikkelaar bij Fieldlab Practice.

Aanleiding

In maart 2019 startte we met de ontwikkeling van de opleiding Commercieel Energie Technicus. Tijdens deze start is in onze gesprekken met de gemeente Groningen en Shell de vraag naar voren gekomen; hoe kunnen we iets doen aan de instroom van mbo-studenten op het gebied van techniek? “Fieldlab Practice van het Alfa-college heeft bij bedrijven, zoals Shell, Gasunie en Engie, onderzocht wat hun visie op de energietransitie is. Wat zij verwachten dat er gaat gebeuren en wat de gevolgen zijn voor de arbeidsmarkt op technisch gebied”, vertelt Birgit Baumann. Hieruit kwam naar voren dat er behoefte is aan mbo-geschoolde technici die in staat zijn om in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie. Hier blijkt het mbo nog een goede slag te kunnen slaan als het gaat om specialistische kennis en commercieel inzicht in de energietransitie. Volgens het Klimaatakkoord is namelijk de verwachting dat van de 1,5 miljoen bestaande huizen die in 2030 van het aardgas afgehaald zijn, 50 procent op warmtenetten is aangesloten. Door deze energietransitie is er straks een toenemende vraag naar technische studenten op mbo-niveau.

Fieldlab Practice

Binnen ons ROC is Fieldlab Practice een uniek opleidings- en innovatiecentrum voor de bouw- en installatiebranche in Groningen. Het doel is om onderwijs beter aan te laten sluiten op regionale ontwikkelingen op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen, energie-neutraal bouwen en levensloopbestendig wonen. Dit doen we in samenwerking met onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden.

Opleiding

Een Commercieel Energie Technicus geeft advies over de energietransitie inclusief onder andere een begroting, brengt de oude situatie in kaart en maakt een plan hoe een energietransitie naar groene energie gemaakt kan worden. Deze BOL-opleiding, niveau 4, duurt drie jaar en de student bepaalt zelf in welke technische toepassingen hij of zij zich gaat specialiseren. In het eerste jaar van de opleiding worden wel alle specialisaties behandeld zodat de studenten later beter kunnen kiezen welke onderdelen ze willen volgen. Daarnaast worden 21st century Skills tijdens de opleiding ook behandeld, dit is een wens van de bedrijven die meedenken over de lesinhoud. Deze bedrijven gaven aan dat ze een student willen die communicatief is, in systemen kan denken, niet bang is om te presenteren of niet bang is om te zeggen als iets niet mogelijk is. 21st century Skills zijn samen met de talen een vast onderdeel van het onderwijsprogramma van Commercieel Energie Technicus.

Avatar - Energy College EC
Over de auteur
Energy College EC Energy College

Het Energy College is het innovatieve samenwerkingsverband tussen verschillende Noordelijke MBO, ROC en AOC opleidingen in Friesland, Groningen en Drenthe. In het RIF project Gas 2.0 bundelen de scholen in gezamenlijkheid met overheden en het bedrijfsleven hun krachten om de energietransitie en de groei in de energiesector te kunnen waarborgen.

Meer items in deze categorie