Waterstof: Landelijk en regionaal in volle ontwikkeling

Afbeelding - Waterstof: Landelijk en regionaal in volle ontwikkeling

Met betrekking tot het keuzedeel worden op dit moment verschillende projecten gerealiseerd. Het bijzondere hierin is dat er meerdere disciplines en opleidingen samenwerken en diverse kennis en faciliteiten worden gedeeld onderling.

Het keuzedeel Waterstof in de Mobiliteit is nu zelfs zo ontwikkeld dat we zelfs een eindtoets hebben die gevalideerd is door de SBB.

Voor een landelijke ontwikkeling van waterstof als keuzedeel hebben we een samenwerking gerealiseerd met ROC’s en partnerbedrijven. We verwachten hierdoor een groei in lokale initiatieven en regionale verbindingen in de Community of Practice.

Stand van zaken keuzedelen

De keuzedelen Waterstoftechnologie in de Industrie en Waterstoftechnologie in de Energieketen hebben nog geen opdracht tot ontwikkeling ontvangen. Omdat we overtuigd zijn van de toegevoegde waarde zetten we stappen in de (onderbouwing) van de ontwikkeling en zullen dan opnieuw actie ondernemen. Voor het keuzedeel Waterstof in de Industrie wordt de doelstelling en inhoud met stakeholders uitgewerkt door een docent van het Noorderpoort College. Een soort zelfde traject zal het keuzedeel Waterstoftechnologie in de Energieketen doorlopen.

Voor een ander keuzedeel – Waterstoftechnologie in de Gebouwde Omgeving – geldt dat we een ontwikkelverzoek nog bij de marktsegmentgroepen en de sectorkamer voor gaan leggen. De aanvrager (ROC Friese Poort) werkt samen met de betrokken ROC’s en partners van Gas 2.0 aan de ontwikkeling van dit keuzedeel.

Voor alle keuzedelen betekent dit dat we door blijven ontwikkelen naar certificeerbare eenheden. Hiermee kunnen ze in het kader van Leven Lang Ontwikkelen/Leren worden aangeboden in flexibele leerroutes in de reguliere opleiding en om- en bijscholing.

Augmented & Virtual Reality toepassingen

Studenten van Hanzehogeschool Groningen doen onderzoek naar de toepassing van Augmented en Virtual Reality. Dit wordt concreet toegepast op de waterstofbussen waarvan er nu twee en over een jaar 20 meer in Noord-Nederland rijden. Het onderzoek van waaruit ook een prototype van een VR-applicatie is gerealiseerd (en inmiddels getest) loopt parallel aan realisatie van een VR-applicatie door studenten van Noorderpoort.

In het voorjaar volgt een bijeenkomst om de resultaten te evalueren en samen met partners een roadmap voor VR/AR in de waterstoftechnologie te ontwikkelen. We verwachten dat dit een zeer geschikte omgeving is om studenten de praktijk te laten ervaren binnen de kaders van de keuzedelen.

Samenwerking met het HBO, MBO, WO

De learning community waarin de samenwerking voor het MBO is gedefinieerd wordt verbreed naar HBO en WO. Zeer wezenlijk is het dat de kracht van de competentiegebieden wordt gebruikt. We delen hierbij faciliteiten in en buiten de opleiding en werken samen in onderzoek, ontwikkeling en toepassing van waterstoftechnologie.

Energy College, Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen stellen onder de vlag van de New Energy Coalition een ‘white paper’ op rondom Human Capital in de Waterstoftechnologie.

Een belangrijke pijler die als eerst wordt gerealiseerd is het gedeelde kennisplatform. De ontwikkeling past perfect in de realisatie van HEAVENN (Hydrogen Valley Nothern Netherlands) en de Groene Waterstof Booster (test-ontwikkelomgeving-proeftuin). Ook hierin wordt landelijke samenwerking nagestreefd.

Het kunnen opleiden van de nieuwe professionals vraagt ook om voldoende instroom van studenten. In dat kader worden lokale initiatieven ontwikkeld voor de koppeling VMBO-MBO en worden onder andere landelijke scholingsochtenden georganiseerd voor Technasium docenten.

Globale planning 2020

  • Voor de kerst een uitgewerkte planning voor 2020 met belangrijke mijlpalen
  • Afstemming met S-BB over ontwikkelverzoek keuzedelen: 7 januari 2020
  • Indiening nieuwe meldformulieren plus extra toelichting: voor 1 februari 2020
  • Ontwikkelopdracht nieuwe keuzedelen: begin maart 2020

De ontwikkeling wordt voorbereid door het opbouwen van kennis en faciliteiten

  • Voor de kerst een uitwerking van de planning voor de samenwerking MBO-HBO-WO

Voor meer informatie over de keuzedelen in het onderwijs, kunt u contact opnemen met: rmm.hogt@noorderpoort.nl.


Avatar - Energy College EC
Over de auteur
Energy College EC Energy College

Het Energy College is het innovatieve samenwerkingsverband tussen verschillende Noordelijke MBO, ROC en AOC opleidingen in Friesland, Groningen en Drenthe. In het RIF project Gas 2.0 bundelen de scholen in gezamenlijkheid met overheden en het bedrijfsleven hun krachten om de energietransitie en de groei in de energiesector te kunnen waarborgen.

Meer items in deze categorie