Groene Waterstof Booster

Categorie: Waterstof
Afbeelding - Groene Waterstof Booster
Over deze link

Groene waterstof wordt gezien als een belangrijke energiedrager in het verduurzamen van ons energiesysteem. Noord-Nederland heeft de kennis en kunde rondom gassen van oudsher ontwikkeld, en wil dit nu inzetten om innovaties en kennis rondom Groene Waterstof verder te ontwikkelen zodat het straks grootschalig kan worden toegepast in de uitrol van ons nieuwe energie systeem.

Echter, innovatie is risicovol en kostbaar. Ideeën en initiatieven die ontstaan dreigen te sneuvelen door gebrek aan kennis of een goed testomgeving.

Het project Groene Waterstof Booster is opgezet om in de gehele waardeketen van groene waterstof ideeën, innovaties, studenten, onderwijsinstellingen, MKB, Industrie en belangstellenden bij elkaar te brengen. Pre-competitief samenwerken om de groene waterstofketen te ontwikkelen. Een aantal partners heeft elkaar gevonden in het project en wil:

  • Partijen en initiatieven verbinden, de innovatie in de waterstofketen versnellen en verduurzamen naar groene waterstof, én duurzame groei en werkgelegenheid realiseren.
  • Een open innovatie klimaat creëren en waterstof promoten om de regio te laten uitgroeien tot een innovatie-ecosysteem voor transitie naar groene waterstof.
  • Een (demonstratie en leer) omgeving, kennis en technologie bieden voor het vakonderwijs.

De Groene Waterstof Booster doet dat door:

  • Innovatieve praktijkprojecten met de industrie en het MKB op te zetten en uit te voeren en daarvoor geïnteresseerde bedrijven te activeren om kort-cyclisch samen aan concrete vraagstukken en projecten te werken, van resultaat naar resultaat.
  • Noord-Nederland (inter-)nationaal op de kaart te zetten als een groene waterstof regio ondersteund door marketing, masterclasses en matchmaking days en internationale congressen.
  • Onderwijsactiviteiten, demonstraties en programma’s op te zetten en uit te voeren voor studenten, leerlingen, professionals, bestuurders en beleidsmakers.
  • De testfaciliteit small- en midscale te bouwen waar veilig en wel concreet en praktisch gewerkt wordt aan waterstof oplossingen.

Het project bestaat uit vijf werkpakketten om dit te realiseren:

1. Inrichten Groene Waterstof Booster organisatie en projectmanagement.

2. Ontwikkelen en uitvoeren van promotie- en kennisuitwisselingsactiviteiten.

3. Initiëren en ontwikkelen van pre-competitieve samenwerkingsprojecten.

4. Ontwikkelen van competenties.

5. Verstevigen van demonstratie-, onderwijs- en test faciliteiten.


Bekijk deze link
Meer links in deze categorie