Over Energy College

Het Energy College is een Noord-Nederlands initiatief om de snelgroeiende energiebranche in de regio te kunnen voorzien van innovatieve vakkrachten op mbo-niveau. Deze mensen worden opgeleid naar de wensen en behoeften van de markt.

Het Energy College is een samenwerkingsverband tussen noordelijke ROC’s, AOC’s, overheden en het bedrijfsleven. De onderwijsinstellingen en bedrijven leiden samen mbo-studenten en zij-instromers op in zogeheten hotspots: werkleerplekken die zich richten op een of meerdere energiethema’s. Het Energy College is onderdeel van New Energy Coalition.

Hoe

Het onderwijs aan het Energy College bestaat uit een aantal algemene basismodules die studenten aan technische opleidingen in hun eerste jaar volgen. Vervolgens kunnen zij zich specialiseren. Dit gebeurt op zogeheten hotspots: leerwerkomgevingen met een specifieke thema’s zoals offshore windenergie, automotive of smart grids, waar bedrijfsleven en onderwijsinstellingen onder één dak zitten. Daar kunnen mbo-studenten theorie en praktijk leren, stage lopen en afstuderen.

Waarom

Om te zorgen dat de florerende energiesector in de Energy Valley regio – Groningen, Drenthe, Fryslân en Noord-Holland Noord - kan blijven groeien, zijn goedgeschoolde en innovatief ingestelde arbeidskrachten op alle niveaus nodig. Er treedt niet alleen vergrijzing op wat vraagt om nieuwe personeelsaanwas, ook verandert de energiebranche snel door de overgang naar duurzame energievoorziening waarvoor nieuwe kennis en kunde nodig zijn. Mbo’ers zijn daarin heel belangrijk omdat zij de ‘doeners’ zijn.

Voor wie?

Het Energy College is er voor (aankomend) mbo-studenten, zij-instromers, bedrijven en natuurlijk de onderwijsinstellingen zelf. Mbo-studenten worden opgeleid om hét te maken in de energietechniek, zij-instromers kunnen zich laten bijscholen, bedrijven hebben direct toegang tot technisch talent en kunnen samen met mbo-studenten en docenten nieuwe producten of ideeën ontwikkelen.

 

Copyright © 2013 Energy College - Website by Innovatio Disclaimer Contact