Voor wie is Energy College?

Het Energy College is er voor (aankomende) mbo-studenten, zij-instromers, bedrijven en natuurlijk de onderwijsinstellingen zelf.

Mbo-studenten worden opgeleid om hét te maken in de energietechniek, zij-instromers kunnen zich laten om- en bijscholen en bedrijven hebben direct toegang tot technisch talent en kunnen samen met mbo-studenten en docenten nieuwe producten of ideeën ontwikkelen. Voor docenten geldt dat zij de onmisbare schakel zijn tussen onderwijs en praktijk. Voor hen is het Energy College de perfecte tool om die verbinding nóg beter te kunnen leggen en om hun eigen kennis, ervaring en netwerk uit te bouwen.