Onderwijs en bedrijfsleven samen op waterstofexpeditie

Afbeelding - Onderwijs en bedrijfsleven samen op waterstofexpeditie

Waterstof lijkt een kansrijke duurzame brandstof als vervanger van fossiele brandstoffen. In Oosterwolde werken Alliander en GroenLeven samen aan een pilot waarin ze vijf jaar lang de kansen en mogelijkheden van (de opslag van) waterstof onderzoeken. Reden voor de gemeente Ooststellingwerf om een waterstofexpeditie te organiseren voor het onderwijs en bedrijfsleven. Maandag 27 september kwamen docenten, studenten en ondernemers samen voor deze waterstofexpeditie.

In het Biosintrum vertelde Willem de Vries van GroenLeven hen over de waterstofpilot ´Sinnewetterstof´ in Oosterwolde. Daarna ging de groep in een elektrische bus langs verschillende initiatieven op het gebied van waterstof. Bij EnTranCe in Groningen ervaarden de deelnemers zelf wat waterstof is en wat je ermee kunt, bijvoorbeeld in industrie en vervoer. Tijdens een rondleiding langs proefopstellingen werden veel mogelijkheden zichtbaar. Bij Friese Poort in Leeuwarden werd uitgelegd hoe waterstof in het lesaanbod al wordt opgenomen en waren ook toepassingen van waterstof te zien. Na afloop was er bij het Biosintrum een afsluitende waterstofbarbecue.

Doel van de expeditie was om onderwijs en bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen over dit onderwerp, om de kennis die er al is in de gemeente over waterstof te verzamelen. Het verzamelen van deze kennis is belangrijk omdat waterstof in de toekomst een belangrijke energiedrager kan zijn. Met het produceren van groene waterstof kan duurzaam opgewekte energie voor lange tijd worden opgeslagen. Ook kan groene waterstof een belangrijke rol spelen in fabrieksprocessen waar nu nog aardgas of grijze waterstof wordt gebruikt. Groene waterstof kan dus bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente.

Wethouder Fimke Hijlkema was ook bij de waterstofexpeditie en ontving lovende reacties van de deelnemers. “Dit laat zien dat er behoefte aan is dat wij als gemeente deze groepen met elkaar in contact brengen. Samen met het Biosintrum streven we naar een waterstofwerkplaats, waar onderwijs en ondernemers elkaar vinden en samenwerken in de ontwikkeling van waterstofgebruik en –opslag. Laat deze expeditie daar een goede voorbode voor zijn geweest.”

Avatar - Energy College EC
Over de auteur
Energy College EC Energy College

Het Energy College is het innovatieve samenwerkingsverband tussen verschillende Noordelijke MBO, ROC en AOC opleidingen in Friesland, Groningen en Drenthe. In het RIF project Gas 2.0 bundelen de scholen in gezamenlijkheid met overheden en het bedrijfsleven hun krachten om de energietransitie en de groei in de energiesector te kunnen waarborgen.

Meer items in deze categorie