Onderwijsplan Waterstoftechnologie: van strategische keuze naar duurzaam resultaat

Afbeelding - Onderwijsplan Waterstoftechnologie: van strategische keuze naar duurzaam resultaat

Naast de leeropbrengst in aantallen opgeleide mensen is Leven Lang Ontwikkelen van belang: het aanbieden van flexibele leerroutes voor studenten in de opleiding en als bij en omscholing van mensen in de praktijk.

Leeropbrengst

De leeropbrengst is meetbaar aan de hand van het aantal mensen dat geschoold is. Dit is een traditionele benadering waarmee de basis wordt gelegd om later op te kunnen schalen. Deze basis wordt gevormd door een raamwerk van modules waarmee leerroutes gevormd kunnen worden. Deze modules worden landelijk aangemeld en gevalideerd. Zo ontstaat draagvlak en slagkracht in de ontwikkeling. De modules worden in een digitale leeromgeving geplaatst waarmee andere ROC’s hier eenvoudig mee verder kunnen en op kunnen aanvullen: groeien door samenwerken!

Inmiddels is het eerste keuzedeel waterstoftechnologie gerealiseerd en toegepast in het onderwijs. In de komende jaar/jaren wordt dit opgeschaald en verder ontwikkeld. Het keuzedeel bestaat uit theorie, presentaties, opdrachten, practica en toetsen.

Daarnaast is er een online kennisplatform met links naar de bronnen en het kennisnetwerk.

Het volgende keuzedeel waterstof en mobiliteit is landelijk aangemeld en gaat naar de validatie. Direct daarop willen we dit traject in het komend schooljaar ook realiseren voor de thema’s energieketen (Power to Gas), gebouwde omgeving en industrie. De (eerste) toepassing in het onderwijs volgt dan in het schooljaar 2020-2021.

Leven Lang Ontwikkelen

Het materiaal kan in diverse onderwijsmodellen worden toegepast. Dus ook in projecten of als ter ondersteuning van stages. Andersom leveren bestaande toepassingen in projecten en stages waardevolle kennis en inspiratie. De kern van het Leven Lang Ontwikkelen is dat onderwijs en de praktijk samen optrekken. Dit heet een learning community (leergemeenschap)

Voor waterstof bestaat er inmiddels een landelijke learning community waarbij het effectief maken van de verbindingen de grootste uitdaging en kans is!  Op 25 september 2019 komt deze weer bij elkaar om inhoud en plan voor het komende schooljaar af te stemmen.

Vervolgens is het gewoon een kwestie van doen.

In dat kader is het interessant dat de leergemeenschap zich direct verbindt met de regionale en landelijke ontwikkelingen en vergelijkbare leergemeenschappen op het HBO en WO. Zowel binnen de samenwerking in GAS2.0 als daarbuiten.

In het kader van mobiliteit is er de verbinding met Hive Mobility (www.hivemobility.nl) waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen vanuit Noord Nederland samenwerken aan duurzame en slimme  mobiliteitsoplossingen.

Doelen voor 2019-2020

In het komende jaar zal de pilot van vier nieuwe keuzedelen worden voorbereid. Het bestaande keuzedeel is dan verbeterd kan verder opgeschaald worden. De learning community is actief en per thema is er een kernteam. Het aantal toepassingen zal sterk zijn toegenomen en docenten en studenten werken samen met de professionals uit de praktijk. Good practices worden gedeeld en beschikbaar gesteld om elders ook te realiseren.

Zie ook: Onderwijsplan waterstoftechnologie.

Meer informatie: Roeland Hogt : RMM.Hogt@noorderpoort.nl

Avatar - Energy College EC
Over de auteur
Energy College EC Energy College

Het Energy College is het innovatieve samenwerkingsverband tussen verschillende Noordelijke MBO, ROC en AOC opleidingen in Friesland, Groningen en Drenthe. In het RIF project Gas 2.0 bundelen de scholen in gezamenlijkheid met overheden en het bedrijfsleven hun krachten om de energietransitie en de groei in de energiesector te kunnen waarborgen.

Meer items in deze categorie