Terugblik eindconferentie Gas 2.0 van Energy College

Afbeelding - Terugblik eindconferentie Gas 2.0 van Energy College

Mbo’ers hebben een sleutelpositie in de energietransitie. Innovatieve mensen, met daadkracht en een pragmatische kijk op een wereld die verandert. Juist daarom is het van belang dat er stevig wordt ingezet op nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden. Sinds 2018 zijn drie provincies, zeven mbo’s en ruim 60 bedrijven en stichtingen in Noord-Nederland een samenwerkingsverband aangegaan: Gas 2.0.

Gas 2.0 is ontstaan vanuit de behoefte om de positie van mbo’ers in de energietransitie te verankeren en studenten de expertise mee te geven die ze nodig hebben om voet te zetten in de florerende energiesector. Met elkaar hebben we in de afgelopen jaren een enorm impuls kunnen geven aan technische energie-innovatie. En die opbrengsten hebben we mogen presenteren tijdens de eindconferentie. Aan studenten, afgevaardigden en andere koplopers op het gebied van energie.

Energy College

Gas 2.0 is een publiek-private samenwerking (Regionaal Investeringsfonds) dat onderdeel is van Energy College. Energy College is opgericht in 2015 door zeven mbo’s om regio-overstijgend impact te maken op de veranderende energiesector in Noord-Nederland. Want, alleen ga je sneller maar samen kom je verder.

Energy College is een community waar verschillende docenten, bedrijven en studenten in projectvorm met elkaar samenwerken aan duurzame alternatieven in deze energiesector. Deze projecten variëren van online lesmodules, auto’s, bussen en sloepen op waterstof tot maquettes en hackathons waarbij nieuwe ideeën vorm krijgen in concrete oplossingen voor energie gerelateerde vraagstukken. Allemaal rondom de thema’s waterstof, energiebesparing en duurzaamheid.

Inmiddels hebben we de samenwerking dankzij Energy College zo goed kunnen funderen, dat we in gezamenlijkheid onderwijs ontwikkelen en uitvoeren. Dit onderwijs wordt inmiddels ook landelijk ingezet. Zowel door collega-mbo’s als door oZone, het online onderwijsplatform van a+o metalektro.

Eindconferentie

Daar waar het formele samenwerkingsverband onder de naam Gas 2.0 in 2022 eindigt, zal de samenwerking in Energy College tussen de mbo’s, studenten en bedrijven blijven bestaan. Een mijlpaal in de samenwerking was de eindconferentie Gas 2.0 die op 23 juni jl. werd gehouden als onderdeel van het New Energy Forum in Groningen.

Op deze zonnige juni-middag werden de opbrengsten en resultaten van Gas 2.0 gepresenteerd aan een publiek van mbo-, hbo- en wo-studenten, bedrijven, afgevaardigden van de drie noordelijke provincies en andere geïnteresseerden.

Zo kon men met behulp van virtual reality een kijkje nemen in het ontstaan en verloop van de waterstofontwikkelingen in Noord-Nederland, wat ook als lesmateriaal ingezet zal worden in het mbo. Op die manier kunnen studenten op een interactieve manier hun waterstofkennis vergroten.

Daarnaast werden verschillende workshops gegeven. Bijvoorbeeld over het bouwen van een waterstof tiny house. Een uitblinker die in 2021 is ontwikkeld door studenten van het Alfa-college Hoogeveen in samenwerking met verschillende bedrijven.

Marine Service Noord was ook te gast om hun waterstof-sloep te presenteren, waarmee Marine Service Noord één van de voorlopers is geworden op het gebied van waterstof in de scheepvaart. De waterstofmodule is in samenwerking met studenten van het Noorderpoort ontwikkeld.

Vanuit Friese Poort werd er een workshop ‘levensecht onderwijs’ verzorgd. In deze workshop leerden met name docenten hoe je met challenges een praktische invulling geeft aan vragen vanuit bedrijven, bijvoorbeeld over circulair bouwen, nieuwe bouwmaterialen en waterstoftoepassingen.  

In deze challenges worden studenten, docenten en bedrijven in een periode van ongeveer tien weken uitgedaagd om probleemoplossend te werken. Waarbij praktijk en theorie naadloos in elkaar verweven zijn. Studenten worden uitgedaagd om theoretische kennis om te zetten in een praktische oplossing, onder andere door vragen te stellen en een positief kritische houding aan te nemen. De oplossingen die door studenten worden voorgedragen als antwoord op de vragen vanuit het bedrijfsleven kunnen hele verassende inzichten geven.

Ook studenten kregen de kans om projecten en producten waar ze trots op zijn te presenteren. Studenten van Friesland College konden hun e-kart presenteren en lieten daarmee zien hoe je als student impact kan maken op de energietransitie. Mede dankzij de ruimte die zij krijgen om nieuwe technieken uit te proberen. Om dit soort projecten in het onderwijs te stimuleren, worden tegenwoordig vaak challenges en races georganiseerd waaraan studenten met hun e-kart, bestuurbare auto op waterstof of solar boot aan mee kunnen doen.

Een fotoloop van de eindconferentie, onderdeel van New Energy Forum, op 23 juni 2022

Het netwerk

De unieke samenwerking tussen drie regio’s en de manier waarop het onderwijs en het bedrijfsleven elkaar weten te vinden, is een verdienste van het project. Dankzij Gas 2.0 van Energy College zijn duurzame partnerships ontstaan waardoor het onderwijs een boost krijgt en bedrijven in contact komen met waardevolle professionals. Tijdens de eindconferentie was er onder het genot van een borrel volop ruimte om nieuwe relaties te ontmoeten, terug te blikken en vooral met een hoop energie toekomstplannen te maken. Gas 2.0 was het begin, de energietransitie vraagt nog steeds om vernieuwing, verbreding en verandering maar deze resultaten hebben Noord-Nederland op de kaart gezet. We hebben impact gemaakt.

Avatar - Energy College EC
Over de auteur
Energy College EC Energy College

Het Energy College is het innovatieve samenwerkingsverband tussen verschillende Noordelijke MBO, ROC en AOC opleidingen in Friesland, Groningen en Drenthe. In het RIF project Gas 2.0 bundelen de scholen in gezamenlijkheid met overheden en het bedrijfsleven hun krachten om de energietransitie en de groei in de energiesector te kunnen waarborgen.

Meer items in deze categorie