Waterstof in het mbo

Afbeelding - Waterstof in het mbo

De ontwikkelingen en innovaties in de waterstofsector gaan erg snel. Maar waar komen de goed geschoolde technici en monteurs vandaan die straks aan de slag gaan in deze sector?  Waterstof is daarom als thema binnen het project Gas 2.0 van Energy College gewaarborgd, met een aantal keuzedelen waterstoftechnologie voor zowel het onderwijs als het bedrijfsleven.

Er wordt inmiddels landelijk met circa 15 en in het Noorden met 7 mbo-scholen samengewerkt. Samen met de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen is er een waterstofeducatieplan opgesteld. Hierin werken de kennisinstellingen samen aan een digitale infrastructuur. De infrastructuur geeft inzicht in kennis, experts, faciliteiten, onderzoek, ontwikkeling en toepassingen. De digitale infrastructuur is onderdeel van een learning community en bedient zowel de vraag naar initieel onderwijs als naar bijscholing voor professionals in het werkveld. 

Met de digitale infrastructuur ontstaat er verbinding tussen het thema Waterstof binnen Gas 2.0 en andere regionale initiatieven, zoals de Groene Waterstof Booster en het HEAVENN-project. Ook op specifieke onderdelen binnen het thema waterstof ontstaan nieuwe netwerken. 

Dit stuk verscheen in de nieuwsbrief van het VNO-NCW Noord en de Groene Waterstof Booster.

Avatar - Energy College EC
Over de auteur
Energy College EC Energy College

Het Energy College is het innovatieve samenwerkingsverband tussen verschillende Noordelijke MBO, ROC en AOC opleidingen in Friesland, Groningen en Drenthe. In het RIF project Gas 2.0 bundelen de scholen in gezamenlijkheid met overheden en het bedrijfsleven hun krachten om de energietransitie en de groei in de energiesector te kunnen waarborgen.

Meer items in deze categorie